Bestyrelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 21-03-2018 Kl. 17:00

Pr. dags dato d. 23-02-2018 indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag d. 21 marts 2018
 

Tid: d. 21.03.2018 kl. 17:00
Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Thomas Lyhne

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse :

Følgende er på valg:

Formand (Thomas Lyhne modtager ikke genvalg)

Sekretær (Thomas Asmussen modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Peter Moisen modtager genvalg)

7. Valg af revisorer samt revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter Gråsten-Sejlforening

Vedtægts ændringer, Budget 2018, Regnskab 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *