Bestyrelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 30-09-2020 Kl. 17:00

Pr. dags dato d. 09-09-2020 indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag d. 30 september2020
 

Tid: d. 30.09.2020 kl. 17:00
Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Jens Lorenzen

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse :

Følgende er på valg:

Formand (Jens Lorenzen, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Gert Schumann, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Vakant)

8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter Gråsten-Sejlforening

Budget 2020

Regnskab 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *