Bestyrelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 13-03-2019 Kl. 17:00

Pr. dags dato d. 20-02-2019 indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag d. 13 marts 2019
 

Tid: d. 13.03.2019 kl. 17:00
Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Jens Lorenzen

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse :

Følgende er på valg:

Kasserer(Anette Weiss, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Peter Weiss, modtager genvalg)

Suppleant (Niels Goosmann, modtager genvalg)

7. Valg af revisorer samt revisor.

8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter Gråsten-Sejlforening

Vedtægts ændringer, Budget 2019, Regnskab 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *