Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Kære medlemmer af Graasten Sejlforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 31-05-2021 kl. 17:00 i Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Vigtig information!

Tilmelding og gyldigt Coronapas er obligatorisk for at kunne deltage i generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til formanden.

Et Coronapas er gyldigt, hvis man kan dokumentere én af de følgende tre muligheder:

 • Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. Både PCR- og antigen/lyntest er gældende
 • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Dette regnes for 14 dage efter den afsluttende dosis

Med Sejler Hilsen

Bestyrelsen

 

Tid: 31-05-2021 kl. 17:00

Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Jens Lorenzen
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse :
  • Følgende er på valg:
   • Kasserer (Anette Weiss)
   • Bestyrelsesmedlem (Peter Weiss)
   • Suppleant (Niels Goosmann)
 • Valg af revisorer.
   • Revisor (Stig Nissen)
 • Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter:

Vedtægter Gråsten Sejlforening

Forslag til ændring af vedtægter:

Regnskab og budget:

Regnskab 2020

Budget 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.