Nyheder fra Bestyrelsen

VIGTIG INFORMATION:

PGA.  COVID-19 OG FORSAMLINGSFORBUDDET OVER 5 PERSONER ER  GS GENERALFORSAMLINGEN UDSAT PÅ UBESTEMT TID.

BESTYRELSEN OFFENTLIGGØRE EN NY DATO, MED 14 DAGES VARSEL, NÅR DET IGEN ER LOVLIGT AT FORSAMLES.

Pr. dags dato d. 21-02-2021 indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag d. 17 marts 2021
 

Tid: d. 17.03.2021 kl. 17:00

 

Mvh. 

Formand Jens Lorenzen

 

 

 

Kære medlemmer af Graasten Sejlforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 17-03-2021 kl. 17:00 i Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Med Sejler Hilsen

Bestyrelsen

 

Tid: 17-03-2021 kl. 17:00

Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Tid: d. 17.03.2021 kl. 17:00
Sted: Online på Teams

Klik på dette link for ar starte Teams til GSF Generalforsamling

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Jens Lorenzen
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse :
  • Følgende er på valg:
   • Kasserer (Anette Weiss)
   • Bestyrelsesmedlem (Peter Weiss)
   • Suppleant (Niels Goosmann)
 • Valg af revisorer.
   • Revisor (Stig Nissen)
 • Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter:

Vedtægter Gråsten Sejlforening

Forslag til ændring af vedtægter:

Regnskab og budget:

Regnskab 2020

Budget 2021