Nyheder fra Bestyrelsen

Pr. dags dato d. 20-02-2019 indkaldes der til ordinær generalforsamling onsdag d. 13 marts 2019

Tid: d. 13.03.2019 kl. 17:00

Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Jens Lorenzen

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse :

Følgende er på valg:

Kasserer (Anette Weiss, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem (Peter Weiss, modtager genvalg)

Suppleant (Niels Goosmann, modtager genvalg)

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter:

Vedtægter Gråsten Sejlforening

Forslag til ændring af vedtægter:

Regnskab 2018 og Budget 2019:

Regnskab 2018

Budget 2019