Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 7 dec. 2022

 

Tid: 07-12-2022 kl. 19:00

Sted: Gråsten Sejlklubs klublokaler.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år v./ formand Jens Lorenzen
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse :
  • Følgende er på valg:
   • Formand (Jens Lorentzen)
   • Sekretær (Vakant)
   • Bestyrelsesmedlem (Gert Schumann)
   • Suppleant (Niels Goosmann)
 • Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægter:

Vedtægter Gråsten Sejlforening

Forslag til ændring af vedtægter:

Regnskab og budget:

Regnskab 2020

Budget 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.